Taisyklės-Terminai ir Sąlygos

1.Bendrosios nuostatos

1.1.   Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos fizinio ar juridinio asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.dovanasau.lt el. parduotuvėje ir Dovanasau.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2.Asmens duomenų apsauga

2.2.Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.dovanasau.lt  privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, kuriuo gales priimti užsakymą darbo dienomis nuo 8 iki 17 vaandos., telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.3.Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.dovanasau.lt  tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ / ,,Užsakyti”.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.dovanasau.lt  vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais bei kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties šiomis sąlygomis:

4.2.1. Nutraukti nuotolinę sutartį ne vėliau kaip per 2 dienas po jos sudarymo fakto (apmokėjimo) ir atgauti visa apmokėtą sumą jeigu užsakymas nėra išsiųstas ar pristatytas pirkėjui. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu info@dovanasau.lt per 2 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.

4.2.2. Nutraukti nuotolinę sutartį per 14 dienų ( kai nėra nustatomi užsakymo ar prekės trūkūmai, Pirkėjui pristatymo išlaidos negražinamos, o sutarties nutraukimo ir užsakymo ar prekės gražinimo Pardavėjui siuntimo išlaidas padengia pats Pirkėjas), terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

4.2.3. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims nurodytoms Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje

4.3. Pirkėjas privalo atsiskaityti už perkamą prekę,sumokėti nustatytą jos kainą ir priimti užsakymą Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.1. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu.

4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, kurie yra svarbūs užsakymo pristatymo tikslumui, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu info@dovanasau.lt arba nurodytu el.parduotuvės kontaktiniu telefonu arba trumpaja SMS žinute.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR įstatymų ir teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el. parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

5.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą, užsakymų pristatymą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius, jeigu užsakymas nebuvo apmokėtas pilnai ar atliktas depozitinis apmokėjimas.

5.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 30 dienų ir nesusisiekia su Pardavėju dėl užsakymo atsiėmimo pratęsimo laikotarpio sąlygų suderinimo. Tokiu atveju, po termino pabaigos, pinigai sumokėti už užsakymą Pirkėju negražinami, o prašymo, dėl užsakymo atsiėmimo, pateikto po termino pabaigos patenkinimą sprendžia Pardavėjas.

5.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo- pardavimo sutartį jeigu pirkėjas yra įtrauktas į nepatikimų pirkėjų sąrašą įmonės viduje.

5.5. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo- pardavimo sutartį jeigu užsakymo įvykdyti negali, tokiu atveju informuodamas registruotą klientą per sistemą.

5.6. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo atnaujinti šias Taisykles internetinėje svetainėje www.dovanasau.lt.

5.7. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el. parduotuvės veikimui užtikrinti. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su el. parduotuvės veikimu.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-10 darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo gavimo, jeigu užsakyme nėra prekių pažymėtų “užsakomoji prekė” (šių prekių pristatymas gali užtrukti ilgesnį laikotarpį ir apie tai patartina pasikonsultuoti prieš prekės užsakymą) ar nurodytas kitoks prekės pristatymo terminas (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas informuoja Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

5.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el. parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@dovanasau.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus.

5.10. Pardavėjas visais atvėjais atlikdamas pinigų gražinimą arba skirtumo apmokėjimą Pirkėjui, lėšas gražiną į sąskaitą iš kuriuos buvo gautas apmokėjimas išskyrus atvejį, kai Pirkėjo sąskaita nėra matoma. Kai Pardavėjas negali matyti Pirkėjo atsiskaitomosios sąskaitos su juo yra susiekiama asmeniškai dėl papildomų duomenų pateikimo.

5.11. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

6. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el.parduotuvėje www.dovanasau.lt, užsisako pristatymą Lietuvoje už standartinį nurodytą mokestį.

6.2. Prekių pristatymo būdas yra pasirenkamas prekės pirkimo metu.

6.3. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu visoje Lietuvoje -  3,50 €. siunčiant Lietuvos paštu.

6.4. Didelių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas didesnis pristatymo mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

6.6. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba pašto darbuotoju patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

6.7. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

6.8. Pardavėjas turi teisę pareikalauti papildomo mokesčio, jeigu siuntos gavėjas nepriima siuntos pirmąją dieną, arba gavėjo neįmanoma surasti nurodytu adresu arba susisiekti nurodytu telefono numeriu ir tinkamai pristatyti siuntos. Už nepavykusį siuntos pristatymą ir siuntos kartojimą, atsižvelgiant į nustatytus pristatymo tarifus Pardavėjas nurodo mokestį, kurį reikia padengti norint pakartotinai gauti siuntos pristatymą. 

6.9. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetu arba telefonu patvirtina susipažinęs su terminais ir sąlygom, bei pristatymo ir apmokėjimo informacija. Jeigu klientas pateikia užsakymas -  laikoma, kad klientas sutinka su dovanasau.lt nuostatais.

7. Prekių garantija ir savybės

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@dovanasau.lt.

7.2. Kiekvienai el.parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama 14 dienų grąžinimo  garantija,bet tik tuo atveju jeigu perkė yra borkuota, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).

7.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis).

7.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.

7.5. Skystųjų kristalų ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis tamsių ar nuolat švytinčių taškų skaičius nėra laikomas gedimu.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

8.2. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

8.3. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse

8.4. Prekių grąžinimo taisyklės numato:

​a) grąžinama prekė negali būti naudota ar dėvėta;

b) prekė turi būti nesugadinta pirkėjo ir nepraradusi savo vertės;

c) prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

d) prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

8.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu Pardavėjui, kreipiantis elektroniniu paštu info@dovanasau.lt,  kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo. Pardavėjas įvertina prašymą ir per protingą laikotarpį atsako į prašymą toliau nurodydamas proceso eigą Pirkėjui.

8.6. Pirkėjui priimant užsakymą iš Lietuvos pašto, jam sudaromos visos galimybės tinkamai įvertinti prekės būklę bei savybes, taip pat pirkimo metu suteikiama visa pageidaujama informacija apie prekę, todėl, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, elektronikos prekės grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

8.7. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta prekė arba kai pristatyta prekė yra nekokybiška.

8.8. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.

8.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nurodytų grąžinimo salygų ir nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.10. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimas ar gražinimas vykdomas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Civiliniu kodeksu ir kitų galiojančių LR įstatymų ir teisės aktų tvarka.  

8.11. Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

10. Neprastosios aplinkybės

10.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.

11.3. Pirkėjas užsakantis prekes šioje svetainėje sutinka, kad jo nurodytais kontaktiniais duomenimis būtų siunčiama naujienų infomacija susijusi su tinklapiu www.dovanasau.lt.

11.4. Pirkėjas skambindamas svetainėje nurodytais kontaktiniais numeriais sutinka, kad pokalbiai būtų įrašomi.

11.5. Dovanasau.lt gali iš jūsų rinkti tokią informacija:

11.5.1. Bet kokią informaciją, kuri tiesiogiai neatskleidžia Jūsų konkrečios tapatybės, pavyzdžiui, duomenys apie naršyklę, taikomųjų programų naudojimo duomenys, informacija, surinkta naudojant slapukus arba kitas technologijas, demografinė informacija bei apibendrinta informacija. Mes gauname kitą informaciją, kai ją mums pateikiate ir sutinkate, kad ją tvarkytume.

11.5.2. Informaciją, kurią pateikiate registruojant paskyrą el.parduotuvėje.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Pardavėjas pasiliekta teisę keisti puslapio turinį, prekių aprašymus ir bet kokią kitą informaciją, bet kuriuo metu be įspėjimo.